Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Кіпр
Опубліковано 24 жовтня 2019 року о 00:56

ПОТОЧНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

 

Показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами* 

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2015

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

ЗТО

607,5

564,6

92,9

607,4

107,6

761

125

795,74

104,6

Експорт

312,7

292,5

93,5

355

121,3

351,6

99

371,64

105,7

Імпорт

294,8

272,1

114

252,4

92,6

409,4

162

424,10

103,6

Сальдо

17,9

20,4

-

102,6

-

-57,8

-

-52,46

-

* Для уникнення подвійного обліку з 2014 року загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою:

 усього (товари і послуги) = товари + послуги - вартість послуг з переробки давальницької сировини 

(в експорті 2018 року – 6,8 млн. дол; та в експорті 2019 року  – 6,7 млн. дол.

 в імпорті: 2018 року та 2019 року  – такі послуги не надавались).

У 2019 році обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Кіпром склав 795,74 млн дол. США, що на 4,6% більше обсягів торгівлі товарами та послугами за минулий рік. Обсяги експорту українських товарів та послуг до Кіпру склали 371,64 млн дол. США та зросли на 5,7%, обсяги імпорту зросли на 3,6% та склали 424,1 млн дол. США. Сальдо за цей період негативне для України і складає 52,46 млн дол. США.

 

Показники двосторонньої торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2015

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

ЗТО

78,6

75,6

97,5

100,1

132

63,1

63,0

66,24

104,9

Експорт

61,5

53,5

86,9

79,6

148

40,3

50,7

43,04

106,6

Імпорт

17,1

22,1

130,5

20,5

92,7

22,8

111,1

23,20

101,6

Сальдо

44,4

31,4

-

59,1

-

17,5

-

19,84

-

 

У 2019 році товарообіг між Україною та Кіпром склав 66,24 млн дол. США та зріс на 4,9% порівняно з минулим роком. Обсяги експорту українських товарів до Кіпру склали 43,04 млн дол. США та зросли на 6,6%, обсяги імпорту зросли на 1,6% та склали 23,2 млн дол. США. Сальдо за цей період позитивне для України і складає 19,84 млн дол. США.

 

Товарна структура експорту з України до Кіпру за 2018-2019 рр.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)


 

2019 р.

2018 р.

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

43 043,8

100,0

40 363,6

100,0

2 680,1

106,6

10 зерновi культури

15 185,7

35,3

17 749,3

44,0

-2 563,6

85,6

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

7 770,8

18,1

4 158,0

10,3

3 612,7

186,9

72 чорнi метали

5 648,1

13,1


0,0

5 648,1

0,0

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

4 799,4

11,2

1 400,2

3,5

3 399,3

342,8

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

2 982,5

6,9

4 670,2

11,6

-1 687,6

63,9

84 реактори ядерні, котли, машини

1 268,5

2,9

6 516,0

16,1

-5 247,5

19,5

73 вироби з чорних металiв

1 204,5

2,8

1 294,2

3,2

-89,7

93,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

952,9

2,2

594,9

1,5

358,0

160,2

44 деревина і вироби з деревини

589,4

1,4

638,3

1,6

-48,8

92,4


У структурі експорту українських товарів до Кіпру переважають поставки: зернових
культур (35,3%); залишків і відходів харчової промисловості (18,1%); чорних металів (13,1%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (11,2%); палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки (6,9%); реакторів ядерних, котлів, машин (2,9%); виробів з чорних металiв (2,8%);  алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту (2,2%).


Товарна структура імпорту з Кіпру до України за 2018-2019 рр.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

2019 р.

2018 р.

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

23 165,0

100,0

22 806,9

100,0

358,1

101,6

30 фармацевтична продукція

7 186,8

31,0

6 062,6

26,6

1 124,2

118,5

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

6 274,9

27,1

6 322,7

27,7

-47,8

99,2

Товари, придбані в портах

2 832,9

12,2

4 589,6

20,1

-1 756,7

61,7

33 ефiрнi олії

2 137,8

9,2

1 528,6

6,7

609,2

139,9

84 реактори ядерні, котли, машини

1 430,6

6,2

2 254,4

9,9

-823,8

63,5

24 тютюн і промислові замінники тютюну

653,8

2,8

372,6

1,6

281,2

175,5

18 какао та продукти з нього

404,8

1,7

367,7

1,6

37,1

110,1

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

323,8

1,4

203,9

0,9

119,9

158,8


У структурі імпорту товарів з Кіпру домінують поставки: фармацевтичної
продукції (31,0%); алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту (27,1%); товарів, придбаних
в портах (12,2%); ефірних олій (9,2%); реакторів ядерних, котлів, машин (6,2%); тютюну
і промислових замінників тютюну (2,8%); какао та продуктів з нього (1,7%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (1,4%).

 

Показники двосторонньої торгівлі послугами 

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2015

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

ЗТО

528,9

489

92,4

507,3

103,7

704,7

138,9

736,2

104,5

Експорт

251,2

239

95,1

275,4

115

318,1

115,5

335,3

105,4

Імпорт

277,7

250

90

231,9

92,7

386,6

166,7

400,9

103,7

Сальдо

-36,9

-11

-

43,5

-

-68,5

-

-65,6

-


У 2019 році обсяги двосторонньої торгівлі послугами між Україною та Кіпром зросли на 4,5% і склали 736,2 млн дол. США. При цьому обсяги експорту зросли на 5,4%
до 335,3 млн дол. США, тоді як обсяги імпорту зросли на 3,7% та склали
400,9 млн дол. США. Сальдо негативне для України та складає 65,6 млн дол. США.

Структура експорту:

 • транспортні послуги – 43,7% (↑13%);
 • ділові послуги – 23,5% (↑2,1%);
 • послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 18,2% (↓1,2%);
 • роялті та інші послуги з використанням інтелектуальної власності – 5,5% (↑у 3,62 рази).

Структура імпорту:

 • послуги, пов’язані з подорожами – 40,2% (↑70,2%);
 • ділові послуги – 20,1% (↑0,7%);
 • послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю власності – 15,5% (↓ 46%);
 • роялті та інші послуги з використанням інтелектуальної власності – 13,7% (↑3,3%).

 


СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Прямі інвестиції з Кіпру в Україну

 

За обсягом інвестицій, залучених в економіку України, Кіпр посідає перше місце серед країн світу, що здійснюють інвестиції в українську економіку.

Станом на 01.10.2019 Кіпр інвестував в економіку України 10,3 млрд. дол. США, що становить 29,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Найбільша частина кіпрських інвестицій надійшла:

 • у сферу промисловості – 26,6%;
 • у сферу операції з нерухомим майном – 18,8%;
 • у сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів – 13,4%;
 • у сферу фінансової та страхової діяльності – 11,7%;
 • у сферу професійної наукової та технічної діяльності – 9,4%.

 

Структура інвестицій з Кіпру, вкладених в економіку України

(за даними Держстату України, тис. дол. США)


01.01.2019

01.10.2019

тис. дол. США 

тис. дол. США

ВСЬОГО

9 542 063,5

100,0

10 303 187,4

100,0

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

147 250,0

1,5

222 772,6

2,2

ПРОМИСЛОВІСТЬ

2 532 506,0

26,5

2 739 573,5

26,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

149 621,6

1,6

212 896,0

2,1

Переробна промисловість

2 111 327,8

22,1

2 244 637,1

21,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

578 169,9

6,1

595 565,7

5,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1 038,5

0,0

1 155,4

0,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

153 139,0

1,6

174 188,1

1,7

Виробництво коксу та продуктів нафто перероблення

157 990,2

1,7

167 868,3

1,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

238 453,1

2,5

252 662,8

2,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

10 938,7

0,1

14 363,5

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

267 308,8

2,8

324 345,7

3,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

537 410,9

5,6

540 036,1

5,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

93 994,5

1,0

102 900,5

1,0

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування

72 884,2

0,8

71 551,0

0,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

262 872,6

2,8

272 989,1

2,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8 684,0

0,1

9 051,3

0,1

БУДІВНИЦТВО

481 662,4

5,0

493 933,1

4,8

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

1 327 368,1

13,9

1 382 783,9

13,4

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

353 827,0

3,7

372 926,5

3,6

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

93 671,4

1,0

108 337,2

1,1

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

249 390,1

2,6

268 270,5

2,6

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

998 520,0

10,5

1 202 256,0

11,7

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

1 853 131,3

19,4

1 932 059,8

18,8

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

892 625,4

9,4

967 955,1

9,4

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

560 323,5

5,9

551 355,9

5,4

ОСВІТА

930,7

0,0

1 064,6

0,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

9 733,7

0,1

15 759,6

0,2

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

38 301,5

0,4

41 199,8

0,4

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

2 822,4

0,0

2 939,3

0,0

          

Прямі інвестиції з України до Республіки Кіпр

Станом на 01.10.2019 обсяг інвестицій з України до економіки Кіпру становить   5931,2 млн дол. США. При цьому українські інвестиції в економіку Кіпру надходили в такі сфери: операції з нерухомим майном, промисловість, оптова та роздрібна торгівля, кур’єрська діяльність, фінансова та страхова діяльність, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux