• A-
  A+
 • English
 • Українською
Article dedicated to European integration of Ukraine "Ukraine is Europe"
28 June 2015 13:02

Article in Greek language can also be reached on Newspaper web-site

http://www.24h.com.cy/%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7/item/93536-i-oukrania-einai-eurwpi.html

 

«Η Ουκρανία είναι Ευρώπη»

22/06/2015

Είναι καιρός η ΕΕ να προτάξει το χέρι προς την Ουκρανία.

Του Borys Humeniuk*

*Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο

Από την ανεξαρτησία της η Ουκρανία, το 1991, είχε επιδιώξει να ενισχύσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ξαφνική αλλαγή των προθέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τότε Πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιανουκόβιτς, στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 είχε απρόσμενες και καταστροφικές συνέπειες στη διακυβέρνηση του. Αντί των συνηθισμένων διαδηλώσεων των χιλιάδων ανθρώπων, που η κυβέρνηση ανέμενε, οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης του έφτασαν τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν. Με το σύνθημα «Η Ουκρανία είναι Ευρώπη», οι Ουκρανοί νίκησαν ένα αυταρχικό καθεστώς στις αρχές του 2014 και επέλεξαν τη δημοκρατία εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Οι ελεύθερες συναλλαγές

Μετά την υπογραφή των πολιτικών κεφαλαίων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (AssociationAgreement) κατά τη σύνοδο κορυφής της 21 Μαρτίου 2014, τα δύο μέρη υπέγραψαν τα υπόλοιπα τμήματα της Συμφωνίας Σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους και εις βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (Deep and Comprehensive Free Trade Area), στo περιθώριο της συνόδου κορυφής στις 27 Ιουνίου 2014. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θεωρεί την συμφωνία ως ένα περαιτέρω βήμα προς τον απώτερο στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – της πλήρους ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Εκ μέρους της ΕΕ, η συμφωνία υπεγράφη από τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τους ηγέτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι μεταρρυθμίσεις

Οφείλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι χωρίς καμία αμφιβολία η συμφωνία είναι ένα πρωτοποριακό έγγραφο: Είναι η πρώτη συμφωνία που βασίζεται στην πολιτική σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και είναι άνευ προηγουμένου σε εύρος (αριθμός τομέων που καλύπτονται) και βάθος (λεπτομέρεια δεσμεύσεων και χρονοδιαγράμματα). Βασικά μέρη της επικεντρώνονται στην υποστήριξη των βασικών μεταρρυθμίσεων, την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τον τομέα της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η προστασία του περιβάλλοντος, τη βιομηχανική συνεργασία, την κοινωνική ανάπτυξη και προστασία, την ισότητα των δικαιωμάτων, την προστασία των καταναλωτών, την εκπαίδευση, τη νεολαία και την πολιτιστική συνεργασία. Η συμφωνία δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διοίκησης, της οικονομίας της αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας αλλά και στον τομέα της ενέργειας. Η συμφωνία ασχολείται επίσης με θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, που περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις σχετικές με την κινητικότητα.

Ένα γερό θεμέλιο

Η Συμφωνία Σύνδεσης, και όλες οι διατάξεις της, δεν αποσκοπεί με κανένα τρόπο στην πρόκληση βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου πρώτα απ’ όλα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η βασική φιλοσοφία της συμφωνίας είναι να αποτελέσει γερό θεμέλιο για να ξεκινήσουν εκτενείς μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Εμείς ειλικρινά επιθυμούμε το ίδιο να γίνει σε όλες τις γειτονικές προς την Ουκρανία χώρες.

Η πλήρης και εις βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) θα ξεπεράσει τα όρια των κλασικών ζωνών ελεύθερου εμπορίου, καθώς θα ανοίξει τόσο τις αγορές, αλλά θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και τα βήματα που απαιτούνται για την Ουκρανία να εκπληρώσει τα πρότυπα της ΕΕ και να εμπορεύεται στις αγορές της ΕΕ. Θα προσφέρει στην Ουκρανία ένα πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής ανάπτυξης από το άνοιγμα των αγορών, μέσω της προοδευτικής κατάργησης των τελωνειακών δασμών και των ποσοστώσεων (quota), καθώς και από μια εκτεταμένη εναρμόνιση των νόμων, κανόνων και κανονισμών σε διάφορους τομείς που αφορούν το εμπόριο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ευθυγράμμιση βασικών τομέων της ουκρανικής οικονομίας με τα πρότυπα της ΕΕ. Η DCFTA στοχεύει στην άρση των δασμών επί των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η συντριπτική πλειοψηφία των δασμών επί των εμπορευμάτων θα αρθούν αμέσως με την έναρξη της συμφωνίας σε ισχύ. Συνολικά, η Ουκρανία και η ΕΕ θα εξαλείψουν αντίστοιχα 99,1% και το 98,1% των δασμών επί της εμπορικής αξίας. Για τα βιομηχανικά προϊόντα, το χρονοδιάγραμμα για την φιλελευθεροποίηση προβλέπει την άμεση απομάκρυνση των υφιστάμενων τιμολογίων για τα περισσότερα προϊόντα, με εξαιρέσεις για λίγα για τα οποία υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, ιδίως για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, φιλόδοξες παραχωρήσεις έχουν γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες. Έτσι, αφορολόγητες δασμολογικές ποσοστώσεις έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία για τα σιτηρά, το χοιρινό, το βοδινό κρέας, τα πουλερικά και μια σειρά πρόσθετων προϊόντων, ενώ για άλλους τομείς η σταδιακή εξάλειψη από την ΕΕ των τελωνειακών δασμών θα συμβεί σε μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο (γενικά 10 έτη). Αυτό σημαίνει ότι για ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, η DCFTA παρέχει στους παραγωγούς περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ προσφέρουν στους καταναλωτές ευρύτερη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Όσον αφορά τα μη δασμολογικά εμπόδια για το εμπόριο αγαθών, η συμφωνία περιλαμβάνει θεμελιώδεις κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως αυτές της εθνικής μεταχείρισης, απαγόρευση στους περιορισμούς της εισαγωγής και εξαγωγής, κανόνες για τις κρατικές εμπορικές και λοιπά καθήκοντα των εξαγωγών θα πρέπει να απαγορευθούν από την πρώτη μέρα, με κάποιες προσωρινές εξαιρέσεις για την Ουκρανία μεταξύ γεωργικών και μεταλλικών προϊόντων.

Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

Η Ουκρανία θα αφαιρέσει περίπου €391 εκατ. σε δασμούς στις εισαγωγές από την ΕΕ, με μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους από την ΕΕ για ορισμένα προϊόντα. Η DCFTA αποσκοπεί στη μείωση των εμποδίων στις συναλλαγές που προκύπτουν από τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο: Τους τεχνικούς κανονισμούς, τα πρότυπα, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και παρόμοιες απαιτήσεις. Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ σε τελωνειακά και συναφή θέματα και να απλοποιήσουν τις τελωνειακές απαιτήσεις και διατυπώσεις, ενώ ταυτόχρονα την πρόληψη της απάτης. Η DCFTA στοχεύει στην ενσωμάτωση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν περισσότερο στο εμπόριο της ΕΕ, στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε αντίθεση με την κλασική μορφή συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, η DCFTA προβλέπει τόσο την ελευθερία εγκατάστασης για τον τομέα των υπηρεσιών όσο και στους τομείς που δεν σχετίζονται με υπηρεσίες, με ορισμένους περιορισμούς, και την επέκταση της εσωτερικής αγοράς για ένα σύνολο βασικών τομέων υπηρεσιών όταν η Ουκρανία εφαρμόσει αποτελεσματικά το κοινοτικό κεκτημένο. Συμπληρώνεται από μια διαδικασία νομοθετικής προσέγγισης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιωτικών ταχυμεταφορών, καθώς και διεθνών θαλάσσιων υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων θα περιλαμβάνουν τις τυποποιημένες εγγυήσεις με τη δυνατότητα να εφαρμοστούν μέτρα που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο στον τομέα της ενέργειας του.

Η κύρωση της συμφωνίας

Είναι προφανές, ότι σήμερα η Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά στην ΕΕ από ό, τι στο παρελθόν. Είναι καιρός η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προτάξουν το χέρι στην Ουκρανία και να αρχίσει ακόμη πιο αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελής συνεργασία σε όλους τους τομείς. Μέχρι σήμερα, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια των 20 από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, και η Ουγγαρία. Η κύρωση της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης και της DCFTA από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι επωφελής και για τα δύο μέρη.

* Κατεβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της "24" στο http://24newspaper.com.cy!

- See more at: http://www.24h.com.cy/%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7/item/93536-i-oukrania-einai-eurwpi.html#sthash.hCm5U7zH.dpuf

 

Newspaper "24 hours" from 22.06.2015,

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux