Посольство України в Республіці Кіпр

Київ 22:40

Гуманітарне співробітництво між Україною та Кіпром

Співробітництво у галузі культури з Республікою Кіпр здійснюється на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері культури від 25 червня 2010 р.

Подальшому розширенню двосторонньої співпраці на цьому напрямі сприяло підписання 27.01.2015 р. Програми співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством освіти і культури Республіки Кіпр на 2014-2018 роки, в рамках якої передбачена реалізація спільних культурних заходів і акцій, художніх і книжкових виставок, фестивалів мистецтв, конкурсів тощо.

Протягом 2019 року було реалізовано ряд культурно-мистецьких заходів, які сприяли популяризації нашої держави на Кіпрі, культури, мови, традицій та звичаїв українського народу.

 

Активізації двостороннього діалогу у галузі освіти і науки сприяв візит Президента РК Н.Анастасіадіса в Україну 11.12.2015 р., у ході якого була підписана Угода між Урядом України та Урядом РК про співробітництво у галузі вищої освіти. На основі цієї Угоди розпочата робота з підготовки  проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про взаємне визнання освітніх кваліфікацій та наукових ступенів, що перебуває на опрацюванні сторін.

Важливою складовою українсько-кіпрського співробітництва у цій галузі є співпраця між вищими навчальними закладами двох країн, яка успішно розвивається та розширюється на основі наступних двосторонніх документів:

- Меморандуму про співробітництво між Одеським державним економічним університетом та Коледжем туризму і готельного менеджменту Республіки Кіпр (04.05.2007 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Маріупольським державним гуманітарним університетом та Коледжем туризму і готельного менеджменту Республіки Кіпр (05.07.2007 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Одеським державним економічним університетом та Університетом Кіпру (28.08.2008 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова та Університетом Кіпру (17.02.2009 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Маріупольським державним гуманітарним університетом та Університетом Нікосії  (12.04.2010 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Одеським національним університетом “Одеська національна юридична академія” та Університетом     м. Нікосія (25.11.2010 р.);

- Меморандуму про співробітництво між Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова та Університетом м. Нікосія (15.02.2011 р.);

- Меморандуму про взаєморозуміння щодо академічної співпраці між Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Європейським університетом Кіпру (06.06.2012 р.);

- Меморандуму про взаєморозуміння між Донецьким національним технічним університетом (ДонНТУ) та Кіпрським інститутом (08.11.2012 р.);

- Меморандуму про взаєморозуміння між Київським національним університетом ім. Т.Шевченка та Університетом м. Нікосія (17.10.2013 р.);

- Угоди про співробітництво між Київським національним університетом ім. Т.Шевченка та Університетом м. Нікосія (22.01.2014 р.);

- Меморандум про співробітництво між Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова та Європейським університетом Кіпру м. Нікосія (26.05.2017 р.).

Подальшому поглибленню двосторонньої співпраці у галузі освіти і науки сприяв візит Міністр освіти і науки України Л.М.Гриневич до Республіки Кіпр, яка брала участь у Міжнародній конференції Ради Європи «Забезпечення демократії через освіту», що проходила 22-23 березня 2017 р. в Нікосії, в ході якого відбулися її зустрічі з Міністром освіти у культури Республіки Кіпр К.Кадісом та Головою комітету з питань освіти і культури Палати представників Республіки Кіпр К.Хаджіяннісом.

Співпраця в галузі спорту регулюється Угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Спортивною організацією Кіпру про співробітництво в галузі фізичної культури та спорту від 08.11.2012 р., що дозволяє розвивати взаємодію на рівні державних спортивних адміністрацій та національних федерацій з видів спорту і професійних спортивних клубів.

Серед перспективних напрямів співпраці у цій сфері необхідно відзначити обмін досвідом, науково-методичними та інформаційними матеріалами з розвитку спорту вищих досягнень, оздоровчої і масової роботи з населенням, фізичного виховання дітей і молоді; обмін досвідом роботи з питань спортивного менеджменту, використання спортивних споруд, виробництва спортивного інвентарю і оснащення в рамках підготовки до проведення широкомасштабних змагань; обмін досвідом фізкультурної роботи з людьми з обмеженими фізичними  можливостями та ін.

Існуюча атмосфера взаємовідносин, що склалася на сьогодні, відкриває можливості для розвитку взаємовигідного і конструктивного двостороннього культурно-гуманітарного співробітництва.

 

Українська громада:

В Республіці Кіпр українська громада налічує орієнтовно 4 тис. осіб. Місцями компактного проживання українців є найбільші міста – Нікосія, Лімасол, Пафос.

В РК наявна значна кількість громадян України, представники якої отримали, з використанням можливостей кіпрського міграційного законодавства, громадянство РК та не відмовилися, при цьому, від громадянства України. Такі особи не підпадають під визначення закордонного українця, передбаченого положеннями ст. 1 та ст. 3 Закону України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. № 1582.

У питаннях національних меншин та захисту їх прав Республіка Кіпр керується Рамковою конвенцією про статус національних меншин (ратифікована в РК Законом 28 (III)/94), Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ратифікована в РК законом 39(III)/93), Директива ЄС 2000/43/ЄС з виконання принципу рівного ставлення між людьми незалежно від расового або етнічного походження. Республіка Кіпр є також учасником Декларації ООН про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. В Конституції Республіки Кіпр від 1960 року відсутні положення щодо національних меншин, існує лише розподіл «меншин» на три релігійні групи - вірмени, латиняни і мароніти, які мають давню історичну присутність на острові. Крім зазначених трьох релігійних груп, жодна інша група не визнається меншиною кіпрським законодавством.

У контексті підтримки українцями Кіпру зусиль із боротьби із зовнішньою агресією можна відзначити низку акцій українців біля Посольства РФ в Нікосії із закликами зупинити кровопролиття в Україні та звільнити українських  політичних в’язнів. На реабілітацію та відпочинок після поранень в Республіці Кіпр за підтримки української громади у 2014 році було прийнято понад 20 українських військових, у 2015 році - 15 бійців АТО, організовано поїздки на Кіпр кількох бійців і у 2016, 2017, 2018 роках.

Українська громада Кіпру активно і постійно організовує заходи зі збору гуманітарної допомоги для військових-учасників АТО, вимушених переселенців зі сходу України та з Криму, дітей-сиріт та малозабезпечених сімей в Україні.

23 березня 2017 р. українцями на Кіпрі створена Асоціація «Товариство Українсько-Кіпрської дружби», яка була офіційно зареєстрована в Міністерстві внутрішніх справ Республіки Кіпр та отримала свідоцтво про реєстрацію №4643 згідно з законодавством РК. Станом на сьогодні, зазначене Товариство є першою та єдиною офіційно зареєстрованою організацією українців на Кіпрі. Згідно із статутом, зазначена Асоціація українців є недержавним, неприбутковим громадським об’єднанням. Голова Асоціації - Тетяна Іоанну.

Основна діяльність спрямована на популяризацію на Кіпрі української культури, історії та традицій, сприяння підвищенню іміджу нашої держави, розвиток політичного, духовного та суспільного життя українців, що живуть на Кіпрі, виховання дітей і молоді в умовах еміграції, а також зміцнення міжлюдських контактів і розвиток зв'язків між Україною та Кіпром у дусі дружби і солідарності.