Посольство України в Республіці Кіпр

Київ 09:44

FAQ ПИТАННЯ НОТАРІАТУ

Будь-яка нотаріальна дія вчиняється за особистої присутності особи-заявника та наявності діючого закордонного паспорту без попереднього запису

Відповідно  до  статті  46  Закону  України  "Про нотаріат" ( 3425-12 ) консул має право витребувати  від  фізичних  та юридичних  осіб  відомості  та  документи,  необхідні для вчинення нотаріальних дій.  Такі відомості і (або) документи  повинні  бути подані в строк,  указаний консулом. Цей строк не може перевищувати одного місяця.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

Нотаріальне діловодство ведеться виключно українською мовою, у приміщенні консульського відділу без попереднього запису на загальних підставах у години прийому відвідувачів.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї або двох осіб (за умови їхнього проживання за однією адресою).

Перелік документів, що подаються для посвідчення довіреності (загальний)

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копію ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копію паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копію ідентифікаційного номеру.

4. Інші документи можуть вимагатися консулом додатково, залежно від змісту довіреності (див. нижче приклади).

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок загальної довіреності

Вартість оформлення довіреностей

Ø Вартість оформлення довіреності коливається від 28 євро до 55 євро, залежно від змісту довіреності. Також при посвідченні довіреностей майнового характеру враховується, ким  довірена особа доводиться особі, яка видає довіреність.

Ø Вартість оформлення ЗАЯВИ про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей становитиме 18 євро.

Внесення змін до довіреностей

Зверніть увагу, що на момент оформлення довіреності у Посольстві заявник має перевірити повноту та вірність тексту документа. Після чого засвідчує текст довіреності власним підписом під наступною фабулою:  Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий та відповідає моїй волі.

Це означає, що після засвідчення Вашого підпису консулом, жодних змін, виправлень та дописок у довіреність вноситися не може. 

У випадку наявності розбіжностей чи невідповідностей у тексті довіреності слід оформити іншу довіреність і на цей раз більш уважно прочитати текст документа.

Щодо ЗАЯВИ про внесення Вашої довіреності до «Єдиного реєстру довіреностей України»

З огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довіреності консул засвідчує підпис довірителя на спеціальній ЗАЯВІ про реєстрацію такої довіреності в Єдиному реєстрі.

НЕОБХІДНІСТЬ оформлення «Заяви про внесення Вашої довіреності до «Єдиного реєстру довіреностей України» ВИЗНАЧАЄ НЕ КОНСУЛ, а ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЯКИЙ ЗВЕРНУВСЯ за вчиненням нотаріальної дії та підписує довіреність.

 Така заява, як правило, завжди вимагається нотаріусами в Україні:

- при укладенні від Вашого імені угод щодо розпорядження, відчуження, продажу, дарування, обміну належної Вам квартири (частки квартири), земельної ділянки, гаража, автомобілів  тощо;

- при оформленні – за довіреністю – Ваших спадкових прав після смерті певної особи (батька матері, інших родичів) та отримання Свідоцтва про право на спадщину, яке за довіреністю оформлюватиметься на Ваше ім’я;

- при оформленні «банківських довіреностей» тобто довіреностей щодо розпорядження (відкриття, закриття, користування) належними Вам рахунками у банках, зняття коштів (грошей) з належних вам рахунків у банках; щодо представлення Ваших інтересів у Фонді гарантування вкладів.

Вартість засвідчення такої заяви: 18 євро


Приклади:

Довіреність на розпорядження/продаж квартири, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копію ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Підтвердження права власності на майно - оригінал чи копію ("Свідоцтво про право власності на житло" або "Свідоцтво про приватизацію житла (квартири)" або  "Свідоцтво про право на спадщину" або "Договір купівлі-продажу" (нотаріально посвідчений) або  "Договір міни" (нотаріально посвідчений) або  "Договір дарування" (нотаріально посвідчений) або витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно або витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно).  Отримати відомості про зареєстровані речові права на ВАШЕ нерухоме майно можна он-лайн у Кабінеті електронних сервісів. Для земельних ділянок – додатково вказати кадастровий номер.

5. Заповнена ЗАЯВА.

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на розпорядження/продаж квартири, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна

Довіреність на дарування квартири, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру

4. Підтвердження права власності на майно - оригінал чи копію ("Свідоцтво про право власності на житло" або "Свідоцтво про приватизацію житла (квартири)" або  "Свідоцтво про право на спадщину" або "Договір купівлі-продажу" (нотаріально посвідчений) або  "Договір міни" (нотаріально посвідчений) або  "Договір дарування" (нотаріально посвідчений) або витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно або витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно).  Отримати відомості про зареєстровані речові права на ВАШЕ нерухоме майно можна он-лайн у Кабінеті електронних сервісів.

5. Відомості щодо особи, якій Ви хочете подарувати Ваше нерухоме майно, або від якої Ви хочете прийняти у дар нерухоме майно, включаючи  прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження. ПРИ ПРИЙНЯТТІ У ДАР відомості щодо правовстановлюючих документів НЕ ПОТРІБНІ.

6. Заповнена ЗАЯВА

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності дарування квартири

Довіреність на розпорядження/продаж автотранспортним засобом

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копію ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Підтвердження права власності на автотранспорт (оригінал/копія технічного паспорту, договори та угоди, що встановлюють право власності на транспортний засіб).

5. Заповнена ЗАЯВА

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на розпорядження автотранспортним засобом

Довіреність на розпорядження банківським рахунком, вкладом, грошовими коштами на банківському рахунку

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Документ, що підтверджує наявність відкритого на Ваше ім’я банківського рахунку (банківський договір – або його копія).

5. Заповнена ЗАЯВА

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на розпорядження банківським рахунком, вкладом, грошовими коштами на банківському рахунку

Довіреність щодо постановки/зняття з місця реєстрації

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Документ, що підтверджує наявність місця реєстрації на вказаною адресою.

5. Заповнена ЗАЯВА

Важливо пам'ятати! Згідно ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» кожен громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання. Відповідно до законодавства, людині, що знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, дається місяць (30 календарних днів) на те, щоб зареєструватися за новою адресою.

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на зняття з місця реєстрації

Довіреність щодо отримання дублікатів документів, проставлення штампу "апостиль"

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Заповнена ЗАЯВА

5. У разі наявності - копію документу, що має бути витребуваний (свідоцтва старого зразку тощо).

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану

Довіреність на представництво інтересів в органах та установах

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки);

2. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3. Копія паспорта представника (1, 2 сторінки + місце реєстрації), копія його ідентифікаційного номеру.

4. Заповнена ЗАЯВА

Просимо мати також текст довіреності у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту довіреності вимогам за місцем пред’явлення.

Зразок довіреності на представництво інтересів в усіх компетентних органах

Посвідчення довіреностей від імені неповнолітніх та малолітніх осіб

Неповнолітні діти можуть видавати довіреності тільки за згодою батьків (усиновлювачів) та дозволу органів опіки та піклування.

Неповнолітні особи вправі самостійно видавати довіреності лише на розпорядження своєю заробітною платою або стипендією, якщо орган опіки і піклування не обмежив їх у праві самостійно розпоряджатися ними.

Представницькі повноваження батьків полягають в тому, давати чи не давати свою згоду на вчинення правочинів дітьми віком від 14 до 18 років.

У статті 242 Цивільного кодексу України зазначено, що батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Малолітні діти (до 14 років) мають лише часткову дієздатність і вправі вчиняти самостійно лише дрібні побутові правочини. Всі інші правочини від їх імені вчиняють батьки (усиновлювачі).

Згідно зі статтею 32 Цивільного кодексу України неповнолітні діти віком від 14 до 18 років мають право самостійно вчиняти такі дії: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ними на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода обох батьків (усиновлювачів) і дозвіл органу опіки та піклування.

Тобто, батьки вже не мають права вчиняти правочини від імені своїх неповнолітніх дітей.

 

НОТАРІАЛЬНІ ЗАЯВИ 

Для оформлення нотаріальної заяви (згоди на оформлення дитині паспорта або виїзд дитини з України, прийняття або відмова від спадщини тощо) потрібно особисто прибути до Посольства.

При собі необхідно мати:

-дійсний закордонний паспорт з копією його першої сторінки;

-ідентифікаційний код;

-текст заяви у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище), узгоджений з відповідними органами в Україні, де вона буде пред’являтись з метою уникнення можливих неузгодженостей, пов’язаних з невідповідністю тексту заяви вимогам за місцем пред’явлення;

- заповнену форму на оформлення нотаріальної заяви.

Вартість засвідчення консулом підпису на нотаріальній заяві - 18 євро. 

Заява про набуття/відмову від спадщини

1. Відповідна заява,

2. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки)

3. Оригінал/копія ідентифікаційного номеру  згідно  з  Державним реєстром  фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

4. Копія Свідоцтва про смерть померлої особи

5. Копія ідентифікаційного коду  померлої особи

6. Відомості щодо адреси постійного проживання до часу смерті померлої особи

7. Відомості щодо нотаріального органу (державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса), до якого буде подаватися підписана Вами заява і який відкриватиме в Україні спадкову справу та здійснюватиме провадження за спадковою справою;

8. Копія документів (свідоцтв про народження, укладення/розірвання шлюбів, переміну прізвища), які вказуватимуть на Ваш родинний зв’язок з померлою особою.

9. Текст заяви у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище)

Зразки заяв 1 2 3

Заява-дозвіл на виїзд дитини за кордон

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки), який надає дозвіл

2. Копія свідоцтва про народження дитини

3. Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон дитини  (у разі наявності)

4. Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон дитини, який супроводжуватиме дитину

5. Заповнена ЗАЯВА 

Додаткова інформація про виїзд дітей за кордон 

Зразок заяви-дозволу

Заява-згода на розірвання шлюбу на підставі статті 106 Сімейного Кодексу України

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки), який надає дозвіл

2. Копія свідоцтва про шлюб

3. Копія ідентифікаційного коду

4. Заповнена ЗАЯВА 

5. Текст заяви у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище)

Зразок

Заява-згода про залишення на постійне проживання 

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки), який надає згоду

2. Копія паспорту громадянина України, який залишається на ПМП

3. Копія ідентифікаційних кодів

4. Заповнена ЗАЯВА 

5. Текст заяви у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище)

Зразок заяви

 Заява-згода на продаж нерухомого майна

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки), який надає згоду

2. Копія паспорту громадянина України, якому надається згода (сторінки: 1, 2, місце реєстрації)

3. Копія свідоцтва про одруження

4. Документ, що підтверджує право власності на майно - оригінал/копію ("Свідоцтво про право власності на житло" або "Свідоцтво про приватизацію житла (квартири)" або  "Свідоцтво про право на спадщину" або "Договір купівлі-продажу" (нотаріально посвідчений) або  "Договір міни" (нотаріально посвідчений) або  "Договір дарування" (нотаріально посвідчений) або витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно або витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно).  Отримати відомості про зареєстровані речові права на ВАШЕ нерухоме майно можна он-лайн у Кабінеті електронних сервісів. Для земельних ділянок – додатково вказати кадастровий номер.

5. Копії ідентифікаційних кодів 

6. Заповнена ЗАЯВА 

7. Текст заяви-згоди у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище)

Зразок заяви

 Заява-згода на придбання нерухомого майна

1. Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (з копією його першої сторінки), який надає згоду

2. Копія паспорту громадянина України, якому надається згода (сторінки: 1, 2, місце реєстрації)

3. Копія свідоцтва про одруження

4. Інформація про майно, що має бути придбано 

5. Копії ідентифікаційних кодів 

6. Заповнена ЗАЯВА 

7. Текст заяви-згоди у форматі WORD (можна надіслати на email: uaconsulcy@gmail.com, у темі повідомлення вказати прізвище)

Зразок заяви

 На документи, видані посольствами та консульствами, апостиль не проставляється (ч. 2 ст. 1 Гаазької конференції).


Консульський відділ Посольства
Керівник: Сіренко Наталія Юріївна
Перший секретар з консульських питань
Адреса: м. Нікосія, Енгомі, 2415, Македонітісса, вул. Андреа Міаулі, 10 35.155981, 33.314643. Переглянути на мапі
Телефон: (+357) 22-464383 (з 15.00 до 17.00 год.)
Факс: (+357) 22-464381
Ел. пошта: uaconsulcy@gmail.com
Веб-сайт: https://www.facebook.com/uaconsulcy
Графік роботи:

Консульський прийом здійснюється:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця:   10.00 - 12:00,

додатково у середу 15.00-17.00 (за попередньою домовленістю)

Четвер: технічний день, приймаються виключно громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі) з 10:00 до 12:00

Із запитаннями прохання:

-звертатися за телефоном (+357) 22-464383 (з 15.00 до 17.00)  

-надсилати на електронну адресу: uaconsulcy@gmail.com

-залишати повідомлення у месенджері Facebook

Зверніть, будь ласка, увагу, що заяви можна завантажити у розділі "Бланки заяв".

Вихідні та святкові дні 2019 року в Україні (Консульський відділ не працюватиме)

1 січня – Новий рік (вівторок)

7 січня – Різдво Христове, православне (понеділок)

8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця)

28 квітня – Великдень (неділя)

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер)

16 червня – Трійця (неділя)

28 червня – День Конституції України (п'ятниця)

24 серпня – День незалежності України (субота)

14 жовтня – День захисника України (понеділок);

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Кожен третій вівторок місяця здійснюється особистий прийом громадян Послом України в Республіці Кіпр Б.І.Гуменюком з 10 до 12 години.